ISOFastTrack creëert oplossingen voor ondernemers en organisaties om eenvoudig en snel aan wet- en regelgeving te voldoen. Deze oplossingen geven gehoor aan de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers en de keten op het gebied van duurzaamheid, milieu, energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ISOFastTrack richt zich niet alleen op het ‘moeten’ maar vooral op de kansen die benut kunnen worden.

Wij helpen u graag op weg!

ISOFastTrack staat voor:

  • Eenvoudig en snel
  • Passend bij uw organisatie
  • Deskundige begeleiding
  • Handige actielijsten en rapportages

Met MijnEML wordt u door de Erkende Maatregelen (Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder) geleid die van toepassing zijn op uw specifieke branche. Met MijnEML kunt u aan de informatieplicht energiebesparing voldoen en tevens heeft u gelijk uw Plan van Aanpak voor intern gebruik en als bewijslast voor uw omgevingsdienst paraat!

Meer informatie over
MijnEML

MijnMVO is de online applicatie die u helpt bij het toepassen en bijhouden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) acties en het formuleren van uw MVO beleid. Met behulp van MijnMVO stelt u uw MVO actie- en beheersplan op basis van ISO 26000 op. Hiervoor ontvangt u het MVO Assurance Certificaat, uw MVO zelfverklaring!

Meer informatie over
MijnMVO

Er is een enorme uitdaging, die vraagt om goede samenwerking tussen ondernemers, overheden en andere relevante belanghebbenden. Met Bedrijventerreinaanpak.nl neemt u de regie naar een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen
Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Maar waar begint u? Er is veel informatie beschikbaar, maar niet voor iedereen en niet eenvoudig te raadplegen. Bedrijventerreinaanpak.nl brengt informatie van de individuele ondernemer, gemeente, financiers en big data eenvoudig en snel bij elkaar en is blijvend beschikbaar voor belanghebbenden.

Meer informatie over Bedrijventerreinaanpak.nl

De CO2 Prestatieladder is een norm die organisaties helpt bij de reductie van CO2. De CO2 Prestatieladder zet u in binnen de bedrijfsvoering, de projecten en in de keten. Met behulp van de CO2 Prestatieladder kan veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënter inzetten van materialen en duurzame energie. Wilt u uw ketenanalyse laten becommentariëren zodat u voldoet aan eis 4.A.3 van de CO2 prestatieladder? Onze expert heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied en maakt voor u een uitstekende rapportage met nuttige adviezen.

Meer informatie over CO2 Prestatieladder

ISO 14001 is één van de meest gangbare normen voor een milieumanagementsysteem. Organisaties die meedingen in een aanbesteding worden steeds vaker gevraagd om een
ISO 14001 certificaat aan te tonen. ISO 14001 certificering vraagt dus om een stuk bewustwording en ook om voortdurende aandacht van u en uw medewerkers.

Meer informatie over ISO 14001