ISOFastTrack creëert oplossingen voor ondernemers en organisaties om eenvoudig en snel aan wet- en regelgeving te voldoen. Deze oplossingen geven gehoor aan de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers en de keten op het gebied van duurzaamheid, milieu, energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ISOFastTrack richt zich niet alleen op het ‘moeten’ maar vooral op de kansen die benut kunnen worden.

Wij helpen u graag op weg!

ISOFastTrack staat voor:

  • Eenvoudig en snel
  • Passend bij uw organisatie
  • Deskundige begeleiding
  • Handige actielijsten en rapportages

Met MijnEML wordt u door de Erkende Maatregelen geleid die van toepassing zijn op uw organisatie. In MijnEML vindt u tevens oplossingen en toepassingen van Erkende Maatregelen en geven experts op een groot aantal maatregelen advies. Hiermee wordt het invullen voor u makkelijker gemaakt!

Meer informatie over
MijnEML

Met MijnMVO heeft u zelf de regie over het bepalen van uw MVO beleid en het formuleren van MVO acties. Heel belangrijk: er rolt geen standaard scan uit die in een la verdwijnt. MijnMVO is uw online MVO actieplan en statusoverzicht. Hierdoor bent u klaar om vragen van opdrachtgevers en klanten te beantwoorden. Ook intern is het voor iedereen duidelijk waar uw organisatie voor staat.

Meer informatie over
MijnMVO

Energieke Regio is er voor iedereen die zijn gebouw wil verduurzamen Stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Wij betrekken daarbij de maatschappelijke-, financiële- en comfortaspecten.

Meer informatie over Energieke Regio

Werken in of met verontreinigde bodem, het is van groot belang dat goed en veilig te doen. Zoek in het Kwalificatie-Register eenvoudig naar een DLP, Veiligheidskundige (HVK/MVK) en Arbeidshygiënisten met de juiste opleidingen en aantoonbare werkervaring.

Meer informatie over Kwalificatie Register

De CO2 Prestatieladder is een norm die organisaties helpt bij de reductie van CO2. De CO2 Prestatieladder zet u in binnen de bedrijfsvoering, de projecten en in de keten. Met behulp van de CO2 Prestatieladder kan veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënter inzetten van materialen en duurzame energie.

Meer informatie over CO2 Prestatieladder

ISO 14001 is één van de meest gangbare normen voor een milieumanagementsysteem. Organisaties die meedingen in een aanbesteding worden steeds vaker gevraagd om een
ISO 14001 certificaat aan te tonen. ISO 14001 certificering vraagt dus om een stuk bewustwording en ook om voortdurende aandacht van u en uw medewerkers.

Meer informatie over ISO 14001