Choose your country:
 • UK
 • USA
 • Netherlands

MVO Challenge in-company

 

Doel 

De toenemende interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de vraag vanuit de markt naar meer begeleiding met het duurzaamheidsvraagstuk heeft geleid tot de ontwikkeling van de MVO ISOFastTrack Challenge.

Veel organisaties willen verduurzamen met MVO, maar de weg er naartoe lijkt lastig, tijdrovend en kostbaar.

ISOFastTrack biedt hiervoor de oplossing

Door middel van de online applicatie ISOFastTrack doorloopt u de internationale richtlijn ISO 26000. Hierdoor wordt inzichtelijk:

 • Wat MVO is
 • Wat het bedrijf al doet op het gebied van MVO
 • Welke acties het bedrijf kan ondernemen en de kansen die het biedt

Speciaal voor organisaties die actief aan de slag willen gaan met MVO heeft ISOFastTrack een 'masterclass' ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan en hierdoor meer verdieping over het onderwerp MVO tot stand te brengen. Ook wel de MVO Challenge genoemd.

 Meld u nu aan!

 

Inhoud van de challenge

De challenge bestaat uit vijf dagdelen van 10.00 uur tot 15.00 uur

De inhoud van de dagen ziet er als volgt uit: 

 1. Uitleg over ISO 26000, welke kansen biedt MVO om van binnenuit de organisatie efficiënter te laten werken, welke overlap is er met bestaande standaarden, normen en gebruiken. Uitleg over het gebruik van ISOFastTrack.
 2. Behandeling nieuwe business modellen en trends in de markt, ontwikkeling van een missie en visie waarin MVO een plaats krijgt.
 3. Hoe verander je de organisatie van binnenuit, hoe krijg je medewerkers/personeel in beweging en hoe bepalend is leiderschap hierin. 
 4. Met elkaar wordt het MVO-actieplan voor het komende jaar opgesteld aan de hand van ISOFastTrack. Hierdoor wordt meteen gestalte gegeven aan de stakeholderdialoog.  
 5. Hoe communiceer je over de opgestelde MVO-acties en het huidige MVO-beleid, hoe presenteer je je bedrijf, zowel schriftelijk als mondeling.

Samengevat biedt ISOFastTrack een instrument om uw MVO-beleid handen en voeten te geven, krijgt u vijf dagdelen begeleiding over de specifieke kernthema's van de ISO 26000 en gaat u in overleg met collega's. De MVO ISOFastTrack Challenge zet aan tot actie!

De kosten voor de MVO ISOFastTrack Challenge in-company zijn € 4.500,00 (excl. 21% BTW) voor het deelnemende bedrijf inclusief een jaar lang abonnement op ISOFastTrack. Per vervolgjaar kost ISOFastTrack € 475,00 (excl. 21% BTW).

Natuurlijk is bovenstaand programma in overleg samen te stellen en aan te passen aan specifieke wensen. 

Duur

Vijf bijeenkomsten van 10.00 uur tot 15.00 uur en één slotbijeenkomst ('s middags of 's avonds).  

Uitkomst

Na afloop van de MVO Challenge heeft u specifieke kennis over MVO / ISO 26000, heeft u het MVO-actieplan voor uw organisatie klaar en heeft u draagvlak gecreëerd in uw organisatie. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Studiebelasting

 • Korte huiswerkopdrachten
 • Invullen ISOFastTrack
 • Opstellen van het MVO-actieplan
 • Presenteren van het MVO-actieplan 

Locatie