Choose your country:
  • UK
  • USA
  • Netherlands

Bedrijven verplicht om nu echt werken te maken van energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Minister Wiebes van Klimaat en deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. (bron: www.nos.nl)

Lees hier het volledige artikel.

Veel gebouweigenaren zijn op de hoogte van de Wet milieubeheer maar vinden het lastig waar te beginnen met energie te besparen. De onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming is groot! Een organisatie die u hierbij op weg kan helpen is de Energieke Regio!. Energieke Regio is er voor iedereen die zijn gebouw wil verduurzamen en daar hulp bij kan gebruiken. Energieke Regio is een local-for-local project die u kan adviseren over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en verbetering van het binnencomfort. U als ondernemer staat centraal en geeft aan wat uw doel is. U bepaalt zelf wat u met het gegeven advies gaat doen en op welke onderdelen in het proces u ondersteuning wilt. De lokale adviseurs helpen we graag te verdienen aan duurzaamheid.

Kijk voor meer informatie over de Energieke Regio's in Nederland op www.energiekeregio.nl. Of neem contact op met Oene Venema, ovenema@energiekeregio.nl of Sandra Tijink, stijink@energiekeregio.nl. Zij helpen u graag verder.

Deel dit: