Choose your country:
  • UK
  • USA
  • Netherlands

Information Mapping 

 

Doel van de opleiding

Information mapping is een internationale informatiestandaard die u in staat stelt om duidelijk gestructureerde lezergerichte informatie te schrijven. Door het gebruik van de methode wordt informatie:

Toegankelijk en beter begrijpbaar

Bruikbaar op scherm en op papier

Vlot integreerbaar in content en document management systeemen

Modulaire informatie-eenheden

Information Mapping documenten zijn modulair opgebouwd uit een aantal informatie-eenheden (Blokken en Mappen). Deze eenhede verschillen van de klassieke paragraaf doordat ze duidelijk beschreven zijn en er rekening houden met de hoeveelheid informatie die de lezer in een keer kan vertellen

Succesvol schrijven van procedures en beleidsmaatregelen.

- organisatiebrede standaard, geschikt voor elke afdeling
- snellere en betere schrijfmethode
- uitermate toegankelijk (“in drie klikken op de juiste plek”);
- directe kostenbesparing bij het onderhoud van documenten;
- snellere certificering bij audits;
- uitstekend geschikt voor teamwriting
.

 

Inhoud van de opleiding

 

 Dag 1:
- Kennismaken met de Information Mapping –methode;
- Bespreken van de 7 typen informatie;
- Bespreken van 7 schrijfprincipes op basis van wetenschappelijk onderzoek;
- Gebruik van nieuwe informatie-eenheden: blok en map;
- Presentatievormen
- Belang van uniforme en modulaire documentatie;
- Template voor schrijven van instructies.

Dag 2:
- Template voor schrijven van processen;
- Template voor schrijven van structuren;
- Template voor schrijven van concepten;
- Template voor schrijven van feiten;
- Template voor schrijven van classificaties;
- Hierachie voor ordenen van informatie;
- Dagelijkse praktijk;
- Eigen material;
- Online presentatie;
- Evaluatie.

 

Duur en kosten van de opleiding

 

2 daagse opleiding 899,00 euro per persoon exclusief BTW, dit is inclusief de FSPro licentie voor 1 jaar.

2 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur

Er is geen speciale voorkennis vereist. Het seminar is bedoeld voor iedereen die beleid beschrijft: voor contentmanagers, intranetmanagers, MER/QA/KAM/ISO managers en voor schrijvers van technische documentatie, redactiemedewerkers of anderen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en onderhouden van documentatie.  Opleidingen via open inschrijving


Donderdag 2 en vrijdag 3 maart in Emmeloord

Donderdag 8 en vrijdag 9 juni in Houten

 

Vraag ook naar de mogelijkheden voor een in-company opleiding of persoonlijke begeleiding bij u op het bedrijf.