Vælg sprog:
 • UK
 • USA
 • Netherlands

ISOFastTrack i praksis

På grundlag af de syv overordnede emner af ISO 26000 har ISOFastTrack lavet en liste med spørgsmål. Afhængigt af dine mål og størrelsen af din organisation, kan du tildele de overordnede emner til personer, der kan besvare spørgsmålene. Med ISOFastTrack kan du involverer forskellige mennesker og forskellige afdelinger i skabelse af din organisations CSR-politik.

De syv overordnede emner i ISO 26000 er:

 • God ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og -involvering.

Kun relevante spørgsmål

ISO 26000 vejledningen er meget omfattende. Andre retningslinjer såsom ISO 14001 og ISO 9001 er delvist behandlet i ISO 26000. Hvis din organisation allerede visse certifikater / normer, er det multigt at bede systemet om, at markere de spørgsmål, der hører til disse standarder. For at sikre, at du ved, at de spørgsmål allerede er behandlet i din organisation.

Indsigt i den aktuelle status

Ved at besvare spørgsmålene får du indsigt i den aktuelle CSR- status i din organisation. De spørgsmål, som ikke er behandlet i din organisation kan plukkes ud som handlinger for det kommende år. Ud fra samtlige spørgsmåle i ISOFastTrack vælger du de spørgsmål, der skal indgå i din organisations handlingsplan.

Handlingsplan

Når du har valgt de handlinger, der skal arbejdes med, skal du fastsætte tidsfrister og valgte de interessenter, der kan hjælpe med at opfylde handling. Det næste skridt er at sende handlingsplanen til eksperterne i ISOFastTrack, så de kan kontrollere, om du forstod spørgsmålene, og om du går glip af oplagte muligheder for din organisation.

ISOFastTrack Assurance certifikat

Er din plan kontrolleret og godkendt? Så modtager du ISOFastTrack Assurance certifikat. Dette beviser, at din organisation arbejder efter ISO 26000 vejledningen. Dette certifikat er også din CSR selv-erklæring.

Støtte og time-management

I løbet af året giver den online helpdesk dig al den information, dokumentation og viden, der skal bruges til at implementere CSR. ISOFastTrack fungerer som et time-management system: du vil modtage påmindelsesmails, når fristerne for en handling nærmer sig. I værktøjslinjen kan du overvåge fremskridtet i gennemførelsen.

Kort sagt:

ISOFastTrack er en nem, omkostningsbesparende CSR implementering

 
 • Rådgivning og støtte af en ekspert helpdesk
 • Succesfuld oprettelse af din CSR handlingsplan er garanteret!
 • Spar 60 til 80% af omkostningerne sammenlignet med traditionelle konsulentydede løsninger
 • Forøg din fortjeneste
 • Opbyg din organisation
 • Være klar til udbud fra regeringen og multinationale selskaber
 • påviseligt engageret i CSR
Start med ISOFastTrack da